فعالیت مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران – یزد با توجه به پتانسیل بالای مواد و صنایع معدنی درمرکز استان یزد و در راستای تحقق سیاست گذاری های دولت و وزارت صنعت ، معدن و تجارت در زمینه تحقیق و توسعه و با توجه به ضرورت تحقق این امر در زمینه تولید، کاربرد و روش های دستیابی به مواد معدنی اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری و همچنین فعالیت های پژوهشی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران،به طور سازمان یافته، در سال ۱۳۸۱ شروع شد.
به طور کلی اهداف پیش بینی شده برای آینده مرکز در راستای پژوهش های مبتنی بر فناوری طرح های صنعتی، شکل گیری پارک علمی / فناوری و مرکز رشد معدن و صنایع معدنی می باشد. در این تعریف کلی، انجام فعالیت های پژوهش به دو بخش تقسیم می شود که عبارتند از :
۱- توسعه و ارتقای واحد های موجود شامل :
الف ) آرشیو فنی واحد های معدنی
ب ) آزمایشگاه ها
ج) بانک اطلاعات آرشیو و انبارمغزه های حفاری
د) پایلوت های آزمایشگاهی و نیمه صنعتی
۲- راه اندازی و بهره برداری واحد های جدید شامل :
الف ) پایلوت تولید میکرو پودر و نانو پودر های اکسید های فلزی و غیر فلزی
ب) مرکز تحقیقات تخصصی و فناوری عناصر نادر خاکی و پایلوت فراوری و تولید کنسانتره
ج) واحد تولید کربن فعال و جاذب های نانو کامپوزیتی پایه معدنی
د) واحد تحقیقات شیشه ، سرامیک و مواد اولیه و پایلوت های آزمایشگاهی
ه)واحد بهینه سازی پسماند های فراوری و باطله های معدنی
و) واحد پشتیبانی از فعالیت های اکتشافی و استخراج معدن
ز) واحد پارک موتوری و استقرار تجهیزات موبایل و دایم
ح) واحدهای آموزشی معادن زیرزمینی ، روباز و شورابه شبیه سازی شده
ط) کارگاه پشتیبانی ساخت تجهیزات پایه و تکمیلی و تعمیرگاه
ی) انبار نمونه های معدنی و آرشیو آزمایشگاهی و آرشیو نمونه های معدنی
ک) واحد بهره برداری انرژی های نو
ل (واحد فناوری و رشد استارت آپ های توسعه معدن و صنایع معدنی
م) واحد تهیه و تامین مواد معدنی برای صنایع بالادست و پایین دست
ن) واحد زیست فناوری در صنایع معدنی
س) واحد مدیریت سبز معادن
ف ) واحد ایمنی و حفاظت و HSE
ع) واحد آموزش های مهارتی و دوره های کارگاهی، کوتاه مدت تا کاردانی در حوزه های معدن و صنایع معدنی