بازدید جناب آقای جوکار نماینده محترم مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی از مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد

چهارشنبه, ۱۲ شهریور, ۱۳۹۹

امروز ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ جناب آقای جوکار نماینده محترم مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی از بخش های مختلف مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد بازدید به عمل آوردند.

در جریان این بازدید دکتر عزیزی ضمن ارائه برنامه های توسعه ای مرکز در سال جاری،از توجه و حمایت های ایشان به بخش معدن و نقش آن در توسعه استان کمال تشکر را به عمل آوردند.