شروع دوره های آموزش آتشباری در مرکز آموزش بین کارگاهی مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران – یزد شروع دوره های آموزش آتشباری در مرکز آموزش بین کارگاهی مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران – یزد 1397/08/19 در تاریخ 97/08/19 مرکز آموزش بین کارگاهی مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران  یزد با هدف  آموزش و توانمندسازی نیروهای آتشبار و مرتبط با امور ناریه در معادن،پس از اخذ مجوز های مربوطه و توسعه زیرساخت ها و با بهره گیری از اساتید مجرب اقدام به برگزاری اولین دوره آموزش آتشباری نمود.
افتتاح مرکز کارآموزی بین کارگاهی مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران – یزد افتتاح مرکز کارآموزی بین کارگاهی مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران – یزد 1397/06/12

در تاریخ 12/06/97 مرکز آموزش بین کارگاهی معدن و صنایع معدنی مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران یزد با حضور دکتر رفیعی نماینده محترم وزیر در امور ناریه ،جناب آقای حیدری کارشناس مواد ناریه وزارت کشور،آقای مقدم کارشناس هیئت ناریه وزارت صمت، مهندس امامی مدیر کل محترم امنیتی و انتظامی استانداری یزد ، مهندس افضلی مدیر کل محترم سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان یزد ، مهندس ایلیایی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن یزد،هیئت ناریه استان یزد افتتاح گردید.