برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل حوادث به روش tripod beta 1397/11/10 در تاریخ 1397/11/10 دوره آموزشی تجزیه و تحلیل حوادث به روش tripod beta به میزبانی مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران یزد برگزار گردید.
افتتاح مرکز کارآموزی بین کارگاهی مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران – یزد افتتاح مرکز کارآموزی بین کارگاهی مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران – یزد 1397/06/12

در تاریخ 12/06/97 مرکز آموزش بین کارگاهی معدن و صنایع معدنی مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران یزد با حضور دکتر رفیعی نماینده محترم وزیر در امور ناریه ،جناب آقای حیدری کارشناس مواد ناریه وزارت کشور،آقای مقدم کارشناس هیئت ناریه وزارت صمت، مهندس امامی مدیر کل محترم امنیتی و انتظامی استانداری یزد ، مهندس افضلی مدیر کل محترم سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان یزد ، مهندس ایلیایی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن یزد،هیئت ناریه استان یزد افتتاح گردید.