اخبار

برگزاری آزمون نهایی دوره کارور آتشکار در مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران - یزد برگزاری آزمون نهایی دوره کارور آتشکار در مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران - یزد
تاریخ : 1397/10/15

در تاریخ 14/10/1397 آزمون نهایی دوره کارور آتشکار با نظارت و همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان یزد در مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران یزد برگزار گردید.
نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 8112345
تعداد آرا: 0

نظر شما: