اخبار

بازدید مدیر کل سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران جهت برگزاری دوره های آتش باری و آموزشی مرتبط با معدن بازدید مدیر کل سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران جهت برگزاری دوره های آتش باری و آموزشی مرتبط با معدن
تاریخ : 1397/04/19
در مورخ 1397/04/19 مدیر کل سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از زیر ساخت ها و اقدامات  انجام شده جهت برگزاری دوره های آتش باری و آموزشی مرتبط با معدن از مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد بازدید نمودند.این در حالی است که در سال اخیر اقدامات زیادی جهت مهیا نمودن زیر ساخت ها از سوی مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد صورت گرفته است.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 7012345
تعداد آرا: 0

نظر شما: