اخبار

شروع به کار پیمانکار عملیات قفسه بندی سوله و نگهداری جعبه مغزه های حفاری معادن اکتشافی در محل مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران-یزد شروع به کار پیمانکار عملیات قفسه بندی سوله و نگهداری جعبه مغزه های حفاری معادن اکتشافی در محل مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران-یزد
تاریخ : 1395/09/20

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران یزد ، مهندس فتوحی مدیر مرکز از شروع به کار پیمانکار عملیات قفسه بندی سوله و نگهداری جعبه مغزه های حفاری معادن اکتشافی در محل مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران-یزد  خبر داد.

وی افزود: با توجه به اهمیت مغزه های حفاری و به جهت حفظ و نگهداری اصولی ،از طریق برگزاری مناقصه عمومی توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران پیمانکار مربوطه انتخاب و با گذراندن مراحل قانونی، در حال حاضر مشغول به کار می باشد.
نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 38812345
تعداد آرا: 0

نظر شما: