اخبار

شروع دوره های آموزش آتشباری در مرکز آموزش بین کارگاهی مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران – یزد شروع دوره های آموزش آتشباری در مرکز آموزش بین کارگاهی مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران – یزد
تاریخ : 1397/08/19

در تاریخ 97/08/19 مرکزآموزش بین کارگاهی مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران یزد با هدف  آموزش و توانمندسازی نیروهای آتشبار و مرتبط با امور ناریه در معادن،پس از اخذ مجوز های مربوطه و توسعه زیرساخت ها و با بهره گیری از اساتید مجرب اقدام به برگزاری اولین دوره آموزش آتشباری نمود.این در حالیست که این  مرکز در حال حاضر به عنوان تنها آموزشگاه دولتی آموزش آتشباری در کشور فعال می باشد.

در این رابطه نیز مهندس فتوحی مدیر مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد عنوان کردند که امکانات و تجهیزات مناسب جهت برگزاری هرچه بهتر دوره ها فراهم گردیده است و امید این می رود که با آموزش تخصصی کارآموزان شاهد ایمنی هرچه بیشتردر حوزه استخراج معادن کشور باشیم. 
OWMTo
OWMYour Name
OWMYour Email address
OWMDescription